Home

Tuina/Shiatsu, Acupunctuur + Moxa, Baguan, enz.

Een zeer intensieve behandeling compleet met verschillende therapiemethoden

Behandeling op afspraak :

(0486) 45 1558

FOLDER PRAKTIJK CHI VERHOEVEN