TCM (Traditional Chinese Medicine)

Wat is TCM (TCG) ?

De traditionele Chinese Geneeskunde heeft wortels die vele duizenden jaren oud zijn. De ‘Nei-Jing‘, het oudste boekwerk waarin de filosofie en de systematiek van het medisch denken van het oude China staatbeschreven, is ouder dan het gedachtengoed van Hippocrates.

Wat is Tuina?

Tuina is een massagevorm die in China ontstaan is. Al in de oudste Chinese medische boeken staan teksten over massage. Ongeveer 700 jaar geleden is Tuina door verschillende scholen in China verder tot ontwikkeling gebracht. Elke regio ontwikkelde zijn eigen stijl en vorm. De laatste tientallen jaren zijn deze vormen samengevoegd tot een evenwichtig geheel. Deze Tuina wordt in China in de diverse klinieken toegepast.

Om Tuina te studeren in China moet een 6-jarige universitaire studie gevolgd worden.

Wat is Shiatsu?

Shiatsu betekent letterlijk ‘vingerdruk’. Door druk uit te oefenen met de handpalmen wordt de natuurlijke inwendige lichaamsenergie geactiveerd. Zo wordt een herstelproces op gang gezet en een gezond lichaam gestimuleerd. Shiatsu is ontstaan in Japan, uit een oude Chinese massagevorm, n.l. Anmo of Tuina genaamd. Op het moment is Shiatsu een erkende geneeswijze in Japan. Er zijn verschillende 4-jarige dagopleidingen, die gevolgd worden door een 2- jarige praktijkstage. Om het diploma van Shiatsu therapeut in Japan te behalen moet een staatsexamen worden afgelegd.